Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Piksel ve vektör tabanlı görseller, iki farklı tip görsel türüdür ve her ikisi de farklı amaçlar için kullanılır. Piksel ve vekör arasındaki temel farkları şu şekilde açıklayabiliriz.

Piksel tabanlı görseller, görüntüyü oluşturan noktaların bir dizisi olarak düşünülebilir. Her piksel, görüntünün bir noktasını temsil eder ve bu noktaların rengi ve parlaklığı görüntünün görünümünü belirler. Piksel görseller, genellikle fotoğraf ve video gibi gerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılır. Ancak, piksel görseller büyütüldüklerinde kötü bir görünüme sahip olabilirler, çünkü piksellerin her biri ayrı ayrı görüntülenir ve bu nedenle görüntü keskinlik kaybedebilir.

Vektör tabanlı görseller ise, görüntüyü oluşturan matematiksel formüllerle tanımlanır. Vektör, bir matematiksel veri türüdür ve bir çizgi veya yüzeyin uzunluğu ve yönünü belirtir. Bu formüller, görüntünün çeşitli parçalarını, örneğin çizgileri, şekilleri ve renkleri tanımlar. Vektörel görseller, büyütüldüklerinde herhangi bir kalite kaybı olmaması nedeniyle, genellikle logolar, simgeler ve tasarım öğeleri oluşturmak için kullanılır. Ancak, vektörel görseller gerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılmaz, çünkü onlar sadece basit şekiller ve renkler içerirler.

Piksel ve vektör grafikleri farklı tipte dosyalar olduğundan, dosya boyutları da farklılık gösterir. Piksel ve vektör tabanlı görseller farklı amaçlar için kullanılır ve piksel ve vektörün hangisinin daha iyi olduğu, kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, bir logo tasarımı için vektörel görseller daha uygun olacaktır, ancak bir fotoğraf çekimi için piksel görseller daha uygun olacaktır.

Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Piksel Tabanlı Görsel Ne Demek?

Piksel tabanlı görseller, görüntüyü oluşturan noktalar olarak düşünülebilir. Her piksel, bir görüntünün bir noktasını temsil eder ve genellikle renk değerleriyle birlikte gösterilir. Örneğin, bir görüntünün her pikseli, bir R, G, B (kırmızı, yeşil, mavi) değerine sahip olabilir. Piksel görselleri, genellikle fotoğraf ve video gibi gerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılır.

Piksel tabanlı görseller, görüntüyü oluşturan noktaların sayısına göre çözünürlüklerine sahiptir. Örneğin, bir görüntü 1024×768 çözünürlükte ise, bu görüntü 1024 piksel genişliğinde ve 768 piksel yüksekliğindedir ve bu noktaların her biri görüntüyü oluşturur. Büyütüldüklerinde piksel görseller kötü bir görünüme sahip olabilirler, çünkü piksellerin her biri ayrı ayrı görüntülenir ve bu nedenle görüntü keskinlik kaybedebilir.

Piksel tabanlı görseller, genellikle .jpg, .png ve .gif gibi dosya türleri ile kaydedilirler. Bu dosya türleri, görüntüyü sıkıştırarak bellekte daha az yer kaplamalarını sağlar, ancak bu da görüntü kalitesini düşürür. Bu nedenle, piksel tabanlı görseller genellikle yüksek kalitede görüntüler oluşturmak için kullanılmaz.

Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Piksel Tabanlı Görsellerin Avantajları

 • Gerçekçi görüntüler oluşturma kabiliyeti: Piksel görseller, fotoğraf ve video gibi gerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılır ve bu nedenle gerçekçi görüntüler oluşturma konusunda diğer türlerden daha iyidir.
 • Kolay kullanım: Piksel görseller, birçok farklı ortamda rahatça kullanılabilirler. Örneğin, bir bilgisayar ekranında veya bir telefon ekranında kolayca görüntülenebilirler.
 • Çok sayıda dosya türü: Piksel görseller, birçok farklı formatta kaydedilebilirler. Örneğin, JPEG, PNG ve GIF gibi farklı formatlar kullanılarak bir piksel görseli kaydedebilirsiniz. Bu, piksel görsellerin çeşitli ortamlarda kullanılabilmesini sağlar.
 • Özel efektler: Piksel görseller, özel efektler uygulanarak çok yönlü hale getirilebilirler. Örneğin, bir piksel görsel üzerine doğal görünümlü efektler uygulayarak görüntüyü gerçekçi hale getirebilirsiniz.
 • Farklı çözünürlükler: Piksel görseller, birçok farklı çözünürlükte kullanılabilirler. Örneğin, bir piksel görseli yüksek çözünürlükte bir ekranda görüntülemek veya düşük çözünürlükte bir web sayfasında kullanmak mümkündür.
Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Vektörel Tabanlı Görsel Ne Demek?

Vektör tabanlı görsel (vector-based graphic), bir görselin vektörler tarafından temsil edilmesi anlamına gelir. Vektörler, matematiksel verilerdir ve bir görseldeki noktaların, çizgilerin ve şekillerin koordinatlarını içerir. Bu, bir görselin ölçeklendirilebilir olmasını sağlar, çünkü vektörler görseldeki her bir nokta, çizgi ve şekil için ayrı ayrı tanımlanmıştır ve görseli ölçeklendirirken bu veriler değişmez.

Vektör tabanlı görseller, piksel tabanlı görsellerden daha az bellek kullanır ve daha iyi ölçeklenebilirler. Piksel tabanlı görseller, görseldeki her bir piksel için ayrı ayrı tanımlanmış bir matris gibi düşünülebilir, bu nedenle görsel büyütüldüğünde pikseller bozulur ve görsel kalitesi düşer. Vektörel tabanlı görsellerde ise, görseldeki her bir nokta, çizgi ve şekil ayrı ayrı tanımlanmıştır, bu nedenle görsel ölçeklendirildiğinde kalite düşmez.

Ancak, vektör tabanlı görseller genellikle daha zor oluşturulur ve düzenleme yapmak daha zordur. Bu nedenle, vektörel tabanlı görseller özellikle grafik tasarım, baskı ve dijital medya gibi alanlarda kullanılır. Örneğin, bir logonun vektörel tabanlı olarak oluşturulması, logonun basılı malzemelerde kullanılması sırasında herhangi bir kalite kaybı olmamasını sağlar.

Aynı şekilde, bir afişin vektörel tabanlı olarak tasarımı, afişin çeşitli boyutlarda basılması sırasında da kalite kaybı olmamasını sağlar.

Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Vektörel Tabanlı Görsellerin Avantajları​

 • Ölçeklendirilebilir: Vektörel tabanlı görseller, piksel tabanlı görsellerden daha iyi ölçeklenebilirler, çünkü vektörler görseldeki her bir nokta, çizgi ve şekil için ayrı ayrı tanımlanmıştır ve görseli ölçeklendirirken bu veriler değişmez. Bu, görseli çeşitli boyutlarda basılması sırasında kalite kaybı olmamasını sağlar.
 • Düşük bellek kullanımı: Vektörel tabanlı görseller, piksel tabanlı görsellerden daha az bellek kullanırlar, çünkü görseli oluşturan veriler daha az yer kaplar. Bu, vektörel tabanlı görsellerin daha büyük görseller oluşturulmasına ve daha fazla görselin aynı anda saklanmasına olanak verir.
 • Kaliteyi etkilemeyen öğeler: Vektörel tabanlı görsellerde, görseldeki noktalar, çizgiler ve şekiller ayrı ayrı tanımlanmıştır, bu nedenle görsel ölçeklendirildiğinde kalite düşmez. Bu, vektörel tabanlı görsellerin piksel tabanlı görsellerden daha iyi kalitede olmasını sağlar.
 • Düzenleme kolaylığı: Vektörel tabanlı görsellerde, noktalar, çizgiler ve şekiller ayrı ayrı tanımlanmıştır, bu nedenle görselin bileşenlerine ayrı ayrı erişilebilir ve düzenleme yapılabilir. Bu, görselin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesine olanak verir.
 • İleri seviye tasarım: Vektörel tabanlı görseller, daha ileri seviye tasarım işlemlerine uygun olmaları nedeniyle, grafik tasarım ve baskı gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Bu, vektörel tabanlı görsellerin daha profesyonel bir görünüm sağladığı anlamına gelir.
Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Piksel mi Yoksa Vektörel mi Daha Mantıklı Bir Seçimdir?

Piksel ve vektörler, farklı amaçlar için kullanılır ve hangisinin daha mantıklı bir seçim olduğu, kullanım amacına göre değişebilir. Piksel ve vektör grafikleri iki farklı tür grafik tasarımıdır.

Pikseller, genellikle görüntülerin görüntülenmesi ve depolanması için kullanılır. Örneğin, bir fotoğrafınızı cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda saklar ve görüntülerseniz, bu görüntü pikseller kullanılarak oluşturulur. Pikseller, görüntülerin gerçekçi görünmesini sağlar, ancak ölçekleri değiştirilemez ve düzenleme yaparken daha az esnektirler.

Vektörler, genellikle çizimler ve grafikler oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir logonuzu oluştururken vektörleri kullanabilirsiniz. Vektörler, ölçeği değiştirilebilir ve düzenleme yaparken daha esnektir, ancak gerçekçi görünümler oluşturmak için kullanılmazlar.

Bu nedenlerden dolayı piksel ve vektör arasındaki seçimi hangisinin daha avantajlı olup olmadığı üzerine değil sizin çalışmanızda hangisinin daha mantıklı bir seçim olacağını düşünmeniz gerekiyor.

Yani, piksel ve vektörel tabanlı görselin hangisinin daha mantıklı bir seçim olduğu, kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, bir logonuzu oluşturmak için vektörler daha uygun olabilir, ancak bir fotoğrafınızı depolamak ve görüntülemek için pikseller daha uygun olabilir.

Piksel ve Vektör Arasındaki Fark Nedir?

Özet Olarak Piksel ve Vektör Tabanlı Görsellerin Birbirinden Farkları

 • Pikseller, görüntülerin oluşturulmasında kullanılan en yaygın tür grafiklerdir. Bu tür grafikler, görüntüyü oluşturan noktalar veya piksellerden oluşur. Her bir piksel, bir görüntüdeki bir nokta ya da bir renk alanıdır ve genellikle bir matris şeklinde düzenlenir. Piksel grafikleri, görüntülerin çözünürlüğünü belirler ve daha yüksek çözünürlükteki görüntüler daha ayrıntılı görünürler. Ancak, piksel grafikleri büyütüldüklerinde kalitesi düşer ve yumuşak hale gelirler.
 • Vektörler, çizimlerin oluşturulmasında kullanılan bir tür grafiklerdir. Bu tür grafikler, noktalar, çizgiler ve eğriler gibi matematiksel ifadeler kullanarak oluşturulur. Vektör grafikleri, büyütüldüklerinde kalitesini yitirmezler ve daima net ve ayrıntılı görünürler. Ancak, vektör grafikleri piksel grafiklerine göre daha az gerçekçi görünürler ve genellikle çizimler, logolar ve simgeler gibi basit grafikler için kullanılır.
Özet olarak piksel ve vektörel görsellerin farkı; piksel grafikleri gerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılırken, vektör grafikleri daha basit çizimler ve simgeler oluşturmak için kullanılır. Ayrıca, piksel grafikleri büyütüldüklerinde kalitesi düşerken, vektör grafikleri büyütüldüklerinde kalitesini yitirmezler.
 
Piksel ve vektör görsellerin farklarına ek olarak piksel ve vektörel tabanlı görseller birbirine benzer mantıkla çalışmazlar, ayrıca bir çok yazılımda vektörel tabanlı görseller piksel olarak kaydedilebilmesine karşılık piksel tabanlı görseller vektörel olarak kaydedilemez. 
Her bir tasarım ürünü kendi üretiminde harcanmış olan zaman, tutku ve yetenek gibi enerjileri bünyesinde bulundurur.