LAB Renk Modeli Nedir?

LAB Renk Modeli Nedir?

LAB renk uzayı, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu tarafından tanımlanan bir renk uzayıdır. Algısal hafiflik için L, dört farklı insan rengi için a ve b olmak üzere üç değerden oluşur. Bu değerlerin her birinin farklı bir renk yoğunluğu vardır. Bu farklılıklar renk ölçümünün temelidir.

LAB Renk Modeli Nedir?

LAB Renk Modeli

LAB renk modeli, renk gamını üç boyutlu olarak tanımlar. Modelin parametreleri, belirli bir rengin parlaklığına, rengin kırmızı, yeşil ve mavi arasındaki konumuna ve iki pozitif ve negatif değer arasındaki farka dayanır. Temel olarak, modelin parametrelerinin anlaşılması kolaydır.

CİELAB modeli, LAB renk modeline benzer, ancak birkaç farklılığı vardır. Önemli bir fark, cihazdan bağımsız olmasıdır. Bu model, görüntüleme türünden bağımsız bir gözlemci kullanır. Modelin iki ekseni a ekseni ve b ekseni olarak adlandırılır. Bu, daha geniş bir renk değerleri aralığının temsil edilmesini sağlar.

Delta E (2000) formülü, LAB modelinin bir varyasyonudur. Bu model, renk uzayındaki algısal bozulmaları telafi etmek için üç farklı değer kullanır. Aynı zamanda renk ve hafiflikteki farklılıkları da telafi eder. Ancak Delta E(94) formülüne kıyasla sadece küçük bir ayarlama yapar.

LAB renk modeli, 1930’larda Commission Internationale d’eclairage tarafından geliştirilmiştir.RGB veya CMYK renk modellerinden farklı olarak, insanın renk algısına dayanır ve bu nedenle cihazdan bağımsız bir model olarak kabul edilir. Çıktı formatı çeşitli cihazlarla uyumludur ve farklı renk modelleri arasında kayıpsız renk dönüşümüne izin verir.

RGB renk modeli, renk bileşenleri olarak kırmızı, yeşil ve maviyi kullanırken, LAB renk modeli ayrı bileşenler olarak yeşil, macenta ve sarıyı kullanır. Bu değerlerdeki fark, LAB renk modelinin daha doğru sonuçlar verebileceği anlamına gelir. Ek olarak, LAB renk modeli, RGB modelinden daha geniş bir renk yelpazesi içerir.

CİELAB, mevcut en kapsamlı renk modelidir. İnsan gözüyle görülebilen tüm renkleri tanımlamak için kullanılır. Commission Internationale D’eclairage (CIE) tarafından geliştirilmiştir. CİELAB renk modeli standartlaştırılmış bir referans renk modelidir. Farklı cihazlar için renk gamını belirten tek renk modelidir.

Photoshop’ta rengi tanımlamak için LAB renk modeli kullanılır. RGB renk modelinin aksine, LAB renk modeli insan gözünün rengi nasıl algıladığına dayanır. Bu, bir rengi belirli bir görüntüyle eşleştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, basılı ve dijital ortamda rengi eşleştirmesi gereken tasarımcılar için de kullanışlı bir araçtır.

LAB renk modeli, görüntüleri düzenlerken de kullanışlıdır. Üst menüdeki “Düzenle” menüsünü tıklayıp “Profile Dönüştür” ü seçerek resimleri bu modele dönüştürebilirsiniz. Ardından açılır menüden “LAB rengi” ni seçin.” Resmi dönüştürdükten sonra Photoshop görüntünün rengini değiştirecek.

CMYK ve RGB renk modelleri, renkleri ayarlarken kullanmak için harika araçlar olsa da, LAB rengi çok daha çok yönlüdür. Baskı işlemi sırasında oluşan renk değişimlerini ortadan kaldırır ve sizi mükemmel şekilde senkronize edilmiş bir tasarımla bırakır. Aynı zamanda renk yönetimi ve iletişim için önemli bir araçtır. LAB renk modeli ayrıca dünyadaki renkleri eşleştirmenize yardımcı olur.

OkLAB renk modeli, değişen renk tonu, renk tonu ve açıklıkla renk gradyanları gerçekleştirir. Bununla birlikte, gradyanları düzensizdir ve farklı tonlar için hafiflikte belirgin farklılıklara sahiptir. Bu model, LAB’nin farklı uygulamalarını test etmek için kullanışlıdır. OkLAB renk gradyanları, XYZ koordinatlarını okLAB’a dönüştürerek ve üç ondalık basamağa yuvarlayarak hesaplanır.

LAB Renk Modeli Nedir?

LAB Renk Uzayı

LAB renk modeli, çeşitli renklerin tonları arasındaki farkları temsil etmek için kullanılan matematiksel bir modeldir. Modelde, belirli bir rengi tanımlamak için üç parametre kullanılır – parlaklık, ton / doygunluk ve L değeri. Bu üç parametre, bir rengin renklilik sistemindeki konumunu temsil etmek için kullanılır (pozitif ve negatif değerlerin dağılımı).

LAB renk modeli, renklerin üç özelliğine dayanır: renk tonu (rengin kendisi), doygunluk (bir rengin parlaklığı) ve açıklık (rengin açısallığı). Bu model, RGB veya CMYK renk modelinden daha fazla renk içerir. Sonuç olarak, çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Delta E (2000) formülü renk biliminde kullanılır. Üç değeri karşılaştırır ve renk uzayının algısal bozulmalarını telafi eder. Üç değerin toplamını alarak, LAB renk uzayındaki bir rengin iki noktası arasındaki mesafenin hesaplanmasını sağlar. Bu yöntem, belirli bir rengin nüanslarını yakalamada daha doğru olma avantajına sahiptir.

LAB renk modeli, renk yönetimi ve iletişiminde çok kullanışlı bir araçtır. Model o kadar çok yönlüdür ki, proses baskıda milyonlarca renk kombinasyonunu işleyebilir. Örneğin, bir baskı örneği profiline dayalı olarak belirli bir renk için gereken CMYK mürekkebinin yüzdesini belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca renkleri amaçlanan sonuçlara yaklaştırmaya yardımcı olur.

LAB renk uzayı, görünür spektrumdaki tüm renkleri içeren doğrusal olmayan sıkıştırılmış bir renk uzayıdır. Kırmızıdan yeşile kadar değişen tüm renkleri ve bazıları insan algısının dışında kalan renkleri içerir. En doğru ve cihazdan bağımsız renk alanıdır ve çeşitli endüstrilerde kullanışlıdır.

Bir görüntüyü LAB renk modeline dönüştürmek hızlı ve kolay bir işlemdir. Görüntüyü Photoshop’ta ‘LAB’a dönüştürmeyi içerir. Dönüştürme, menü çubuğundan “Görüntü”> Mod> LAB Renginin seçilmesini içerir. Bu yöntem, bir resmi hemen iyileştirmenin basit bir yoludur.

CİELAB renk modeli 1976’dan beri mevcuttur ve CIE XYZ renk uzayından türetilmiştir. Bu renk modeli, insan gözüyle görülebilen tüm renkleri tanımlayan cihazdan bağımsız bir model olarak tasarlanmıştır. İki bileşeni, bir rengin açıklığını tanımlayan L * ve aa * ‘dır.

CİELAB renk modelinin CİEXYZ modeline göre birçok avantajı vardır. Cihazdan bağımsızdır ve laboratuvarlarda yapılan renk eşleştirme deneylerinin sonuçlarının ortalamasını alan standart bir gözlemciye dayanmaktadır. Ayrıca bazı önemli renk yönetimi özellikleri sunar. Bu yazılımı kullanarak LAB ve CIEXYZ renk alanı arasında dönüştürme yapabilirsiniz.

LAB Rengi, CMYK ve rgb’den daha büyük bir renk gamına sahiptir ve genellikle genel bir renk modu olarak kullanılır. LAB Renk değerleri diğer tüm renk modlarıyla eşleşir ve marka renklerini eşleştirirken işletmeler için iyi bir seçimdir. Ancak, LAB renk modunun çıktıyı üretmediğini hatırlamak önemlidir. Bir çıktıda bir renk kullanılmadan önce başka bir renk moduna dönüştürülmelidir.

CIE LAB renk modeli uluslararası bir renk ölçüm standardıdır ve CMYK ve RGB renk modlarının eksikliklerini büyük ölçüde telafi etmiştir. Bu renk modeli fizyolojik özelliklere dayanır ve boyaya veya ışığa dayanmaz. Aynı zamanda cihazdan bağımsızdır, bu nedenle bir bilgisayar monitöründe renk üretimi tutarlı olacaktır.