Peter Gutmann tarafından geliştirilen yöntemi kullanarak dosyaların silinmesini sağlayan yok etme metodudur. Bu yöntem en güvenli yöntem olarak kabul edilir, fakat yavaştır.

Daha teknik açıdan ifade edecek olursak, bir manyetik alana 35 kez data yazarak o alandaki önceki datayı yok etme işlemidir. Silme olarak anılmasına karşın aslına bakarsak data yazma işlemidir. Gutmann metodundaki data silme işlemi sonucunda da eski data yok olmaktadır ve bu yüzden bir çok bilgisayar kullanıcısı bunu da “silme” olarak bilmektedirler. Düzgüsel silme işlemi ile wipe işlemi, netice olarak aynı şey şeklinde bir izlenim verse de gerçekleşme süreçleri tamamen farklıdır. Gutmann metoduna nazaran data yoketme işlemi averaj bir hard disk için saatler sürer ve bu işlemden sonrasında programlarla veri kurtarma yapılamaz.   

İşte görüldüğü şeklinde aslına bakarsak Gutmann yöntemi yada 35 kez silme işlemi, bilgisayardaki verilerin güvenli şekilde silinmesini elde eden bir algoritmadır. mevcut datanın üstüne tekrardan data yazma işleminin 1 değil 35 kez ve değişik şekillerde (paternlerde) yapılmasıdır.

Veri kurtarma açısından bakıldığında, bırakınız 35 kez defayı, eski data üstüne bir kez dahi tekrardan data kaydetme işlemi gerçekleşmişse, artık eski datanın mevcut teknolojilerle kurtarılması mümkün değildir.  Uygulamada örneği yoktur. 

Peki o halde niçin 1 değil de 35 kez data yazılmasına gereksinim duyulmuştur?

Şu sebeple wipe işlemi sonrasında Atomik kuvvet mikroskopisi yöntemi kullanılmak suretiyle eski dataya ilişkin mikroskopik düzeyde bazı izlerin tespit edilebileceği teorisi ortaya atılmıştır. Bu kuram, bir alana data yazdıktan sonrasında önceki datanın manyetik izlerinin azca da olsa geriye kalabileceği ve bunların da atomik kuvvet mikroskopisi ile görüntülenmesi halinde önceki verinin ne bulunduğunun bilinebileceğini ileri sürmüştür. İşte bu şekilde bir ihtimale karşı önceki verinin izlerinin tamamen silinmesi için kaç kez üstünden geçmek gerektiği araştırmaları yapılmış ve meydana getirilen testlerde 35 kez bir manyetik alan üstünden geçilmesi halinde artık mikroskopik düzeyde dahi olsa eski dataya ilişkin izlerin görülemeyecek şekilde değişmiş olduğu saptanmıştır. Bazı bilim adamları ise 35’e gerek kalmadan 7 kez üstünden geçme halinde bile izlerin yok bulunduğunu belirtmişlerdir. Kısacası, 35 kez yazmanın sebebi, data yoketme işleminden sonrasında, silinen dataya ilişkin izlerin mikroskopik düzeyde okunmasına dahi olasılık  bırakmamak ve datanın kati olarak yok olduğundan güvenilir olmaktır. 

YARDIM ALINAN KAYNAK: http://www.dijitaldeliller.com/gutmann.html